Privacy beleid

Privacybeleid
Laatst bijgewerkt op: 18 maart 2024

Welkom bij ICT Solutions Zeeland. Dit Privacybeleid is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en beschrijft hoe wij als verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, openbaar maken, overdragen en opslaan.

Grondslag voor Gegevensverwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van één of meer van de volgende grondslagen: uitvoering van een overeenkomst, wettelijke verplichting, gerechtvaardigd belang of uw uitdrukkelijke toestemming.

Persoonsgegevens die wij verwerken

  • Contactgegevens zoals naam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer.
  • Gebruiksinformatie over hoe u onze website en diensten gebruikt.
  • Transactie- en betaalgegevens voor de afhandeling van aankopen.
  • Overige gegevens die u vrijwillig verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie of via contactformulieren.

Delen van Persoonsgegevens met Derden
Wij delen uw gegevens alleen met derden indien dit noodzakelijk is voor het leveren van onze diensten, op basis van uw toestemming, of wanneer dit wettelijk vereist is. Onze partners (zoals betaaldienstverleners en bezorgpartners) zijn ook gehouden aan de AVG.

Internationale Doorgifte van Gegevens
Indien persoonsgegevens worden doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte, zorgen wij ervoor dat deze doorgifte plaatsvindt in overeenstemming met de AVG, bijvoorbeeld door middel van standaard contractbepalingen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd.

Beveiliging van uw Gegevens
We hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zoals ongeautoriseerde toegang, wijziging, openbaarmaking, of vernietiging.

Uw Rechten onder de AVG

  • Recht op inzage: U kunt verzoeken om inzage in de gegevens die we van u verwerken.
  • Recht op rectificatie: U kunt onjuiste of onvolledige gegevens laten corrigeren.
  • Recht op verwijdering: U kunt verzoeken om verwijdering van uw gegevens.
  • Recht op beperking van de verwerking: U kunt verzoeken de verwerking van uw gegevens te beperken.
  • Recht op overdraagbaarheid: U kunt uw gegevens overdragen naar een andere organisatie.
  • Recht van bezwaar: U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens.

Uitoefening van uw Rechten
Voor het uitoefenen van uw rechten, of indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met onze privacyfunctionaris via [email protected]. Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunnen ingediend worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in ons Privacybeleid
Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De meest actuele versie van het beleid is altijd te vinden op onze website. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij u informeren.

Contactgegevens
ICT Solutions Zeeland
Sint Annastraat 29, 4524JB Sluis, Nederland
Tel: +31(0)653839947
E-mail: [email protected]
Contactpersoon voor privacyzaken: CA van Sante

Gratis verzending Ned. en België

14 dagen zichttermijn

7 dagen klantenservice

service +31 (0)653839947

X